Svenska flygplan

Det svenska flygvapnet har funnits ända sen 1920-talet. Unden denna tiden har det utvecklats flera svenska flygplan. I slutet av 1920-talet beställde flygvapnet 18 nya flygplan varav två svenska modeller, jaktplanen J 5 och J 6. 1937 grundades Saab som byggde både stridsflygpan, civila flygplan och personbildar, men 1990 delades företaget och fordonstillverkningen och flyplansindustrin delades. Saab är dock fortfarande underleverantörer till både Boeing och Airbus. Tre klassiska flyplan kom till under 1950-talet i samband med kalla kriget. J 29 Tunnan var aktivt mellan åren 1951 och 1972 i Sverige och Österrike, A 32 Lansen som skötte mätningar åt SSI efter katastrofen i Tjernobyl och J 35 Draken som utvecklades för att kunna övermanövrera de nya kärnvapenflygplanen och var aktivt i ca 40 år runt om i Europa. Senare 1977 bestämdes det att en nytt flygplan skulle konstrueras. Flygplanet tillverkades av Saab och fick namnet JAS 39 Gripen. Detta flygplan är ett multirollstridsflygplan och planet finns i flera olika versioner. Flera länder runt om i världen beställde detta flygplan av Saab och det pågår förhandlingar med möjligen framtida köpare. Idag har svenska flygvapnet 132 flygplan av JAS 39 Gripen och fler flygpanssystem och helikoptersystem utöver.