Flygplan i krig

Det finns fyra olika typer av flygplan som används i krig, det är jaktflygplan, attackflygplan, spaningsflygplan och torpedflygplan. Jaktflyplanen har funnits ända sen första världskriget och de används framför allt för att strida mot andra flygplan. Det finns en del kända flygplan från först världskriget, bland annat det tyska flygplanet Albatros D som flög för första gången 1916. Senare under andra världskriget var jaktflyplanen väldigt viktiga eftersom flygplan hade blivit en betydande del i kriget. Nu finns det flera olika versioner av jaktflygplanen. Attackplan däremot är till för att stödja marktrupperna i krig. Dessa flygplan använder sig bland annat av bomber och raketer. Spaningsflygplan kan också kallas för spionflygplan och de är egentligen stridsflygplan som ska flytta spaningsutrustning. Ett annat sorts flygplan är torpedflygplanet som är en blandning mellan två andra flygplan, dvs attackflygplan och bombflygplan. Skillnaden är att ett torpedflygplan bär på tyngre torpeder än vad de flesta andra bomber väger. De första torpedflygplanen kom under första världskriget men det var under andra världkriget dessa flygplan användes som mest, framför allt i USA. Andra flygplan som är byggda för krig är bland annat multirollflygplan som kan användas som både spaningsflyplan, attackflygplan eller jaktflygplan.