Uppfinningen flygplan

Den första prototypen av ett flygplan skissades av svensken Emanuel Swedberg men redan innan det hade Leonardo da Vinci tänkt på hur en flygande farkost skulle kunna se ut. 1716 kom en skiss med en propellerliknande konstruktion, men inte fören bröderna Montgolfier lyckandes bygga en farkost lämnade människan marken för första gången. Året var 1783 men det dom flög i var inte ett flygplan utan en varmluftsballong. Den första modellen som liknade ett flygplan gjordes av engelsmannen George Cayley. Hans model var vingburen och konstruktionen innehöll ingen ångmotor som många andra uppfinnare under 1800-talet trodde att ett flygplan skulle göra. Senare under 1890 lyfte den första flygplanet från marken. Det var en fransman vid namn Clément Ader som lyckades med att färdas över marken ungefär 60 meter framåt. Hans konstruktion bestod var ett ångmaskinsflygplan men efter Cléments framgång med flygplanet började det tas fram idéer om en annan aerodynamik. Otto Lilienthal, en tysk, byggde glidflygplan och efter sina framgångar började han sammarbeta med bröderna Wright.

Världens första framgångsrika flygplan gjordes av Otto Lilienthal tillsammans med bröderna Wright och de gjorde historiens första riktiga flygtur med ett flygplan. Flygningen skedde i Kitty Hawk och flygplanet döpte dom till ”The Flyer”. Efter denna händelse tog flygplanens utveckling verklig fart. 1904 flög den första nordiska mannen i ett egentillverkat flygplan och några år senare tog sig den första svensken över Öresund. När första världskriget började fanns det flygplan i varje inblandat land och allt fler olika modeller togs fram. En del flygplan kunde nu flyga i över 200km/h och det fanns allt från trevingade flygplan till envingade flygplan. Och 1924 flög den första människan jorden runt. Flygplan byggdes om för att kunna lyfta och landa på vatten och det fanns inte bara enmotoriga flygplan längre utan många flygplan hade nu två motorer.

Inne på 1900-talet fortsatte utvecklingen. Större flygplan byggdes för passagerare och flygplanen var inte längre tygklädda utan nu gjordes dom i lättmetall. Många förbättringar gjordes under andra världskriget tillsammans med lättmetallen. Planen blev mer tekniska och behövde inte längre stöd för vingarna och 1939 kom jetmotorn som togs fram av tyskarna, strax därefter började britterna bygga jetmotorsplan också. Efter andra världkriget tog fick flygplanen ännu ett stort genombrott i utvecklingen. Tack vare jetmotorerna lyckades ett flygplan från USA att nå överljudsfart år 1947. Idag har vi jumbojetplan som kan transportera hundatals människor men pga storleken är hastigheten begränsad.